35.000 

Danh mục:

Mô tả

Có vỏ bảo vệ mạch và loa, an toàn hơn khi máy bay bị đập.

Vỏ nhựa cứng nên dán chặt hơn, bền hơn