11.000 

Mô tả

Dây nối servo chữ Y – Hàng loại tốt (dài 30 cm)