9.000 

Mô tả

Dây nối servo chữ Y – Hàng loại tốt (dài 15 cm)