60.000 

     

Danh mục:

Mô tả

Thiết kế đẹp, mô phỏng càng đáp thật, phù hợp với anh em bay có kỹ thuật đáp tốt