12.000 

Danh mục:

Mô tả

Carbon – 3 ly (đặc), dài 65cm – Hàng nhập – chuẩn, đẹp